REFERENTIES


doumaconsult werkt in opdracht van:

Abbott laboratories B.V. Zwolle Provincie Friesland
Acantus; woningcorporatie Rabobank  Stad en Midden Groningen
Ambulancezorg Fryslan Radiotherapeutisch Instituut Friesland
De Zijlen; Gehandicaptenzorg Skets; architectuurstudio
Friesland College; ROC Stavoor; organisatie voor leren en ontwikkelen
Gemeente Assen TKP Pensioen
Gemeente Emmen Trias jeugdhulp
Gemeente Schiermonnikoog Waterbedrijf Groningen
Menzis zorg en inkomen Zorggroep Liante  
Particulieren Zorggroep Groningen  

Anderen over doumaconsult


"In de afgelopen maanden mocht ik regelmatig plaatsnemen op de stoel bij Inge. Soms spannend, altijd goed, vaak ook ontspannend. Ik leerde mezelf kennen op een manier die nieuw voor me was. En daarbij speelde Inge een belangrijke rol: nauwkeurig, in verbinding maar ook confronterend, niet vergetend wat ik een vorige keer gezegd had.
Vaak kwamen dingen vanzelf aan het licht door het gesprek, maar soms ook door een oefening om even buiten mijn gebaande paden te treden.
Ik ontdekte zaken die lang verborgen bleven, maar wel aangepakt moesten worden. En daar hielp ze bij, zodat ik het steeds beter zelf leer doen. Soms gebruik ik daar nog een hulpmiddel voor maar langzaam maar zeker wordt het onderdeel van mijn eigen zijn.
En Inge? Die maakte het mogelijk door wie ze was en door wat ze kan: een betrokken professional met een uitgebreide gereedschapskist, die pas opengaat als het nodig is."

Frank van Hout, Lid College van Bestuur


"Hoe ik de begeleiding van Inge ervaren heb? Ik kan die eerste bijeenkomst in oktober 2013 nog wel herinneren. Het zou mij benieuwen......! Maar er was een ’klik’. Ze is heel open, wars van overdreven ‘jargonpietpraat’, luisterend, werkelijk interesse in mensen hebbend en oprecht betrokken. Geeft veiligheid. En niet wars van humor en dat schiep een band.
Ze gaf in het hele traject de ogenschijnlijk stuurloze situatie duidelijke bakens. Ook is ze confronterend, direct, helder, serieus, scherpzinnig en weet waarover ze het heeft. En ze is ook van de diepzinnige, zingevende uitspraken ter overdenking: waar je wat mee kunt of helemaal niets. Een jaar geleden begreep ik niet alle tekst op haar website, maar nu wel. Het heeft mij veel opgeleverd."

Jan Hulshof


"Het is alweer circa 7 jaar geleden, dat jij mij begeleidde. Welnu, het resultaat van jouw coaching is, dat ik sindsdien met veel plezier en voldoende energie mijn werk heb kunnen doen. Aan die werkzame periode komt nu een einde. Dat ik het op deze manier heb kunnen afronden, stemt mij innig tevreden. De coaching van jou heeft mij veel gebracht. Je had een luisterend oor, maar je nam niet alles wat ik beweerde voetstoots aan. Soms confronteerde je mij en je gaf me zinvolle opdrachten en reikte me instrumenten aan, die mijn functioneren efficiënter maakten. Zowel ik als mijn collega's hadden daar baat bij. Het is dan ook met een gelukkig gevoel, dat ik de overstap maak naar een nieuwe fase in mijn leven. Daarvoor wil ik je graag uitbundig dank zeggen."

Louis Straatman


"Ik kon bij Inge lachen en huilen en beide tegelijk. Ze heeft me geholpen om gebeurtenissen in de juiste proporties te zien en er op gewezen dat ik keuzemogelijkheden heb. Ze heeft humor en is laagdrempelig en straalt rust uit."

Fokelien van der Meulen, Docent/medewerker P.R.


“Als opdrachtgever en persoonlijk, heb ik Inge ervaren als iemand die betrokkenheid weet te combineren met creativiteit en deskundigheid. Inge creëert een prettige sfeer en maakt gebruik van gevarieerde werkvormen om te werken aan eigen ontwikkeling."

Bram Terpstra, regiomanager


“De begeleiding van Inge heb ik als zeer waardevol ervaren. Ze heeft me vanaf het begin aan het denken gezet en me op een andere manier naar mezelf laten kijken dan dat ik gewend was. Dit heeft me verder geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling in mijn werk maar ook in mijn privé. Dit alles in een vertrouwelijke en aangename setting en sfeer. Dank hiervoor!"

Sander


“Inge, ik wil je bedanken voor het traject wat ik bij jou heb mogen volgen. Jij kan een goede veilige sfeer creëren zonder oordeel en met humor."

Anneke


“Inge komt op mij over als een rustig persoon die warmte uitstraalt. Ze creëert een kalme ambiance. Het zou je bijna ontgaan dat haar inbreng voortkomt uit scherp observeren, aanvoelen en deskundigheid. Haar interdisciplinaire benadering brengt ze heel natuurlijk in. Zowel in gevoelszaken als concrete werksituaties biedt ze heldere inzichten en praktische strategieën."

Steffen Pilkes, projectleider at HeerenveenJoure On Stage


“Scherpzinnig in vele opzichten en altijd werkend in het moment. Daarmee bedoel ik dat Inge werkt met wat er op dat moment is of speelt, zodat de ander in beweging komt. Soms doet zij dat door een vraag, soms door een stilte te laten vallen of een werkvorm te kiezen die daaraan bijdraagt. Met name de familieopstellingen hebben bij mij een groot effect gehad. Waar ik ook veel aan heb gehad zijn de boeken of artikelen die zij aanreikte die pasten bij waar we op dat moment mee bezig waren. In één van de teksten kwam een zin van Dante voor: “ ik bevond me in het donkere bos met dat wat ik vasthield en toen liet het mij zomaar los”. Die zin vond ik prachtig en vormt misschien wel de kern van het pad dat ik bewandelde en waarin Inge een stuk met me is opgelopen. Het bewandelen van dat pad was plezierig en leerzaam, waarbij ook nog het doel is bereikt zoals ik dat bij aanvang had benoemd. Een mooi traject met dank aan Inge."

Rudolf Winius, opleidingsdirecteur


“Tja, de rol van Inge. Simpel, zonder haar was het mij nooit gelukt om de confrontatie met mijzelf aan te gaan. De manier waarop Inge de vragen stelde, oefeningen mee gaf, mij de spiegel voor hield, enz. hebben ervoor gezorgd dat ik zelf keuzes heb gemaakt en richtingen ben ingeslagen. De rust, het anderhalf uur centraal staan, absoluut serieus genomen worden, veiligheid en diepgang zijn elementen die daarvoor zorgden. Haar professionaliteit heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd in mijn re-integratie. Haar begeleiding heeft er voor gezorgd dat blokkades die mij al jaren dwars zaten en energie vraten zijn verdwenen!"

Jan Hoekstra, Docent ROC


“Na een intake gesprek bij Inge heb ik doelen opgesteld en per mail opgestuurd. In de gesprekken die ik met Inge heb gehad mocht ik zelf veel onderwerpen bepalen. De rol van Inge was in eerste instantie om te structureren en alles wat ik, soms willekeurig zei, te verbinden met de doelen die ik zelf had gesteld.
De gesprekken zijn over het algemeen niet zozeer emotioneel maar meer beschouwend geweest. Dat heeft me de ruimte gegeven om zelf rustig invulling aan mijn eigen antwoorden te geven. Inge stelt essentiële vragen en geeft veel ruimte om zelf na te denken en komt vaak terug als het antwoord niet gegeven is.
Door de gesprekken met Inge ben ik mijn situatie en de dingen waar ik tegenop loop meer als een transitie gaan zien."

Willo de Bildt, docent en coach


"In mijn omgeving is Inge een begrip geworden. Inge heeft betekenis en geeft betekenis. Inmiddels alweer 8 jaar geleden doorliep ik mijn eerste traject met haar. Ik las iets over psychosynthese en had feitelijk geen idee wat ermee bedoeld werd. Wat zou de meer waarde kunnen zijn van het herkennen en erkennen van meerdere en verschillende initiatieven die zich in mij afspelen? Zonder er bij stil te hoeven staan was het al ingewikkeld genoeg dacht ik. Toch stonden we stil tijdens een reis waarin zij mij begeleidde. Een reis waarin al mijn initiatieven meereisden en uiteindelijk wisten samen te werken. Het bleek dat ook in mij niet het één of het ander belangrijker was, maar juist de meerwaarde van het samen herkent en erkent moest worden. De rust om met alles, mijn kunnen en niet kunnen te luisteren naar de combinatie van de invloeden van mijn binnenkant en de buitenwereld, dat leerde ik bij Inge en leer ik nog steeds. Wij reizen nog steeds en af en toe doe ik een tussenstop bij Inge, soms om de weg te verkennen en soms om terug te kijken naar de wegen en omwegen. Ik wens iedereen die mogelijkheid toe en het besef van de keuze om dat te doen."

Paulien de Jong, Directeur/Voorzitter


"Inge heeft me kennis laten maken met verschillende middelen en technieken, die ik nodig had om mijn eigen kracht te vinden en in de toekomst eruit te kunnen putten.Vooral het focussen en visualiseren en het maken van een opstelling zijn technieken waar ik heel veel van geleerd heb.

Inge heeft veel ervaring, kennis en liefde, waarmee ze mij ontzettend goed begeleid heeft. Ik heb me altijd begrepen en veilig gevoeld tijdens mijn traject met haar.

Inge, graag wil ik je hiermee bedanken voor dat…

· je naar mij geluisterd hebt
· je mij in deze fase van mijn ontwikkeling zo waardevolle tips en tools hebt gegeven
· je eerlijk en puur bent
· en bent wie je bent!!!"

Svenja Rokahr, coach/docent ROC


"Ik vind Inge een prettige coach: ze luistert goed naar wat ik vertel; ze geeft ruimte aan de dingen, waar ik op dat moment mee bezig ben, ook als ze wat anders gepland of in het hoofd heeft. Ze stelt de goede vragen, zodat ik meer bewust word van hoe ik ben, hoe ik reageer op anderen of hoe ik het mezelf soms moeilijker maak dan nodig is. Ze legt verbanden, tussen wat ik al eerder verteld heb, wat er vroeger gebeurd is en hoe dat doorwerkt in het heden. Maar vooral vind ik het heerlijk dat zij ook hele praktische tips geeft."

Nelleke Koot, docent ROC

"Inge is een tijdje met mij meegelopen op mijn levenspad. Inge hielp me om de regie weer te pakken op mijn leven en om een liefdevolle relatie aan te gaan met mezelf en daardoor ook met anderen. Inge is een ware professional! Op basis van geformuleerde einddoelen, begeleidt ze in het proces door een duidelijke aanpak en instrumenten te kiezen: zoals persoonlijkheidtesten, psychosynthese oefeningen en oefeningen vanuit het systemisch werk om beweging te krijgen in een dilemma. Ik heb Inge leren kennen als een prachtig mens: open en betrokken, enthousiast, die op een liefdevolle manier de confrontatie met je aangaat.."

Diana van der Meulen, HRM adviseur

"Ik ben erg tevreden over Inge’s begeleiding. Ze is scherp, alert, kan snel en goed verbanden leggen. En, niet onbelangrijk, ik voel me op mijn gemak bij haar. Ze staat als het ware naast je. Ze geeft vertrouwen."

Ellen, kunstenaar

"Inge coacht op liefdevolle wijze. Ze laat je ervaringen opdoen die direct inzicht geven. Dit is niet in woorden te omschrijven:ervaar het! Ik gun iedereen een coach zoals Inge."

Mia Mabesoone, P&O adviseur De Zijlen

"Wielrennen bleek tijdens de reis de die ik samen met Inge heb gemaakt dé metafoor voor: genieten, zwoegen, zweten, presteren, afzien, winnen, verliezen, samen en alleen. Maar bovenal voor luisteren naar mijn lichaam. Tijdens het wielrennen luister ik naar mijn lichaam en speel ik met de mogelijkheden die ik heb. Nu ben ik niet alleen in staat om tijdens het wielrennen te luisteren naar m’n lichaam maar ook in andere situaties. Daarbij heb ik geleerd om zowel te genieten van de reis als van de aankomst. Een hele mooie levenservaring waar ik de rest van mijn leven plezier van heb. Inge bedankt voor deze schitterende etappe!"

Jeroen Luring, Procesanalist
Startpagina